Byggherreombud

BHO

Byggherreombud i Linq har lang og allsidig erfaring i rollen.Vi har bred kunnskap om totalentrepriser og styring av disse. I tillegg til ordinære totalentrepriser har vi også lang erfaring med ulike prosjekttilpassede totalentreprisekontrakter, både hva gjelder oppdeling og ulike samspillkontrakter/modeller.

Vi har høyt fokus på å sikre godt samspill. Videre grundig oppfølging av fremdrift, kvalitet, avvik, endringer og SHA- oppfølging på byggeplassen. Vi kombinerer ofte rollen som BHO med SHA-rollen i prosjekter.Sentrale arbeidsoppgaver vi kan bistå med:

  • ​Tidlig involvering for å sikre gode kontrakter og følge opp denne gjennom prosjektet

  •  Økonomioppfølging og endringshåndtering

  •  Gjennomføre byggherremøter og nødvendige særmøter

  •  Aktiv deltager I prosjekteringsfasen for å sikre de beste løsninger.

  • Delta på fremdriftsmøter og driftsmøter, sikre at det blir satt aksjoner ved avvik.

  • Påse at entreprenørene har et godt fungerende system for kvalitetssikring

  • Foreta uavhengig stikkprøvekontroll på byggeplassbefaringer

  • Påse at system for avviksbehandling fungerer

  • SHA/HMS – vi har erfaring med å kombinere byggherreombudsrollen med koordinatorfunksjonen, både i prosjekteringsfasen (KP)og utførelsesfasen (KU).

  • Løpende rapportering til prosjektleder/eier