Byggeledelse

pexels-kateryna-babaieva-2760243

Byggeledere i Linq har lang og allsidig erfaring fra ledelse av bygge- og anleggsprosjekt i alle kategorier, størrelser, entreprisedeling og kompleksistet. Våre byggeledere innehar lang praktisk erfaring fra entreprenørvirksomhet og har fra prosjektstart høyt fokus på samspillet mellom prosjektdeltakerne.

Som byggeleder tar vi ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherre og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene for å sikre god fremdrift, høy kvalitet og kostnadskontroll gjennom prosjektet fra start til slutt.

Sentrale arbeidsoppgaver vi kan bistå med:

• Ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
• Daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet
• Løpende håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
• Kontroll av økonomi, som fakturering og sikkerhetsstillelse
• Ledelse av møter og befaringer på byggeplass
• Avvikshåndtering
• Registering av feil- og mangler
• Løpende rapportering
• Ledelse av ferdigbefaringer og overtagelse
• Forestå behandling av sluttoppgjør fra entreprenører
• Oppfølging i reklamasjonstiden