Salmar Settefisk as – Nytt settefiskanlegg på Tjuin

Nytt Settefiskanlegg På Tjuin, Malm

b1673f_6a9fabcb42a148b49c24deeabc0f3925_mv2

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, byggeledelse, byggherreombud, ansvarlig søker, uavhengig kontroll og SHA koordinering.

Byggherre

SalMar Settefisk as

Prosjektkostnad

1300M NOK

Gjennomføringsår

2020-2023

Prosjektet omfatter etablering av nytt settefiskanlegg på Tjuin industriområde i Malm.

 • Nytt bygg med fotavtrykk på ca. 17.000m2. 1 – 3 etasjer i ulike soner.
 • 2 klekkeri, 2 startfôringsavdelinger, 2 yngelavdelinger, 2 smoltavdelinger og 1 postmoltavdeling samt alle tilhørende støttefunksjoner.
 • Komplett administrasjon med alle fasiliteter samt vaktleiligheter.
 • Samlet kapasitet 20 millioner smolt per år / 4000 tonn.

Selve settefiskanlegget gjennomføres som en todelt totalentreprise med flere sidestilte byggherreleveranser.

 • Pure Salmon Kaldnes Ras (tidligere Krüger Kaldnes) innehar totalentreprisekontrakt for prosessanlegget.
 • Consto Anlegg Midt as er totalentreprenør for de bygningsmessige arbeidene.
 • Tangstad Transport as har direkte utførelseskontrakt for grunn- og utomhusarbeider.

Prosjektet består av flere sidestilte delprosjekter, blant annet:

 • Tomteavklaring og tomteforberedende arbeider
 • Etablering av ca. 8km ny vannforsyning via land og sjø.
 • Ny brønnbåtkai
 • Rense- og slambehandlingsanlegg
 • En rekke øvrige byggherreleveranser