Rørvik Helsehus

Nytt helsesenter

rrvik_1-1000x666

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse

Byggherre

Nærøysund kommune

Prosjektkostnad

160 000 000

Gjennomføringsår

2017-2019

Etablering av nytt helsehus med mange ulike brukergrupper og rehab av eksisterende sykehjem.

Av brukere nevnes akuttmottak, røntgen, legetjenester, helsesøster, laboratorium, rehab., demens, dialyse, fysioterapi, barnevernstjenseste, rus- og psykiatri, hjemmetjeneste, kantine/cafe og 17 nye omsorgsboliger med tilhørende funksjoner.

Store ombygginger i eksisterende bygningmasse som griper inn i sykehjemmet sin driftssituasjon.

Høyt fokus på innovative løsninger og velferdsteknologi. Første fase i prosjektet gjennomført som generalentreprise, utførelse ferdigstilles ultimo 2017. Andre fase med byggherrestyrte delentrepriser ferdigstilt juli 2019.

Høy andel husbankfinansiering. Ca. 4000m2 nybygg og rehab totalt.

Prosjektet har involvert Nasjonalt program for leverandørutvikling og bl.a. gjennomført dialogkonferanser for å sikre innovative anskaffelser for flere leveranser.

– Overordnet ansvar for å drive alle prosesser med brukerinvolvering, oppfølging av prosjekteringsgruppa, byggelederteam og tilgrensende sykehjem i drift.

– Høyt fokus på tilskuddstilpasninger i prosjektet både mot husbanken og Enova.

– Høyt fokus på innovative løsninger og anskaffelser.

– Overordnet økonomioppfølging av alle kontrakter for entreprenører, rådgivere, byggeledere og leverandører

– Overordnet fremdrift- og kvalitetskontroller

– Tett dialog med administrasjon og politikere

– Koordinering av byggelederteam