Ice Fish Farm – nytt smoltanlegg på Island

Bygging av nytt ferskvanns gjennomstrømmingsanlegg for klekkeri, startforing og pre-smolt.

IceFishFarm02

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse

Byggherre

Ice Fish Farm

Prosjektkostnad

N/A

Gjennomføringsår

2024 – 2025

Prosjektet omfatter etablering av nytt klekkeri, startforing- og pre-smolt avdeling ved Ice Fish Farms lokasjon ved Laxabraut i Ølfus region på Island. Ice Fish Farm har eksisterende sjøvannstanker for postsmolt på tomten, samt planlagt utvidelse med ny smoltavdeling.

  • Nytt bygg på ca. 4 000m2, avdeling for klekkeri, startforing, presmolt.
  • Komplett administrasjon med alle fasiliteter.
  • Oppvarming og gjenbruk av varmtvann med varmevekslere og varmepumper.
  • Samlet kapasitet på årlig produksjon av 4,2 millioner smolt.
  • Nye grunnvannsbrønner.