Felleskjøpet Agri SA

Industriterminal

b1673f_1ce427cffd494537af262fdc8b98d0ba_mv2

Vår rolle i prosjektet

Prosjekt og byggeledelse samt SHA koordinering

Byggherre

Felleskjøpet Agri SA

Prosjektkostnad

60 000 000

Gjennomføringsår

2016/17

Tidlig involvering i prosjektet med bistand fra programmering av ny terminal på bakgrunn av behov for relokalisering til ferdig igangkjøring. Utvikling av konseptmodell for prosjektet. Nytt terminalområde på ca. 20.000m2. Herav ca. 8.500m2 bebygd. Kontrahering og oppfølging av 12 ulike kontraktsparter. Oppfølging av flere utenlandske prosessleverandører. Parallell oppfølging av kommunalt vei/va-prosjekt og opprustning av tilstøtende kaianlegg for Trondheim havn. Meget tøffe økonomi- og fremdriftsmål hvor det ble levert innenfor aktuelle rammer. Terminalen ble idriftsatt ultimo 2017.