Prosjekteierstyring

pexels-christina-morillo-1181403

Linq Prosjekt har erfaring med prosjekteierstyring og styringsgruppeledelse for flere større og komplekse prosjekter i størrelsesorden 2-5 mrd. Vi tilpasser vår bistand til generell rådgivning til å delta i og eventuelt lede styringsgruppen.
Prosjekteierstyring er å sikre at de riktige prosjektene prioriteres og igangsettes og at de gjennomføres riktig. I tillegg må prosjekteier og styringsgruppe legge premisser for planlegging og gjennomføring av prosjekter på en enhetlig og effektiv måte.

Overordnet prosjektkontroll med fokus på underliggende aspekter:

Suksessfaktorer:

 • Støtte fra ledelsen
 • Brukerinvolvering
 • Tydelige spesifikasjoner og krav
 • Kompetente ressurser
 • Eierskap
 • Tydelig visjon og krav

Fallgruver:

 • Uklare mål
 • Urealistiske tidsfrister
 • Mangel på støtte fra ledelsen
 • Ufullstendige spesifikasjoner og krav
 • Endrede spesifikasjoner og krav
 • Mangel på ressurser