SHA-Koordinator

pexels-pavel-danilyuk-7937323

Linq Prosjekt as har koordinatorer som har nødvendig kunnskap og praktisk erfaring fra bygge- og anleggsplasser (krav i BHF). Dette gjelder både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Vi påser at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Vi har dokumentert kompetanse fra en rekke ulike prosjekter i tillegg til formell kompetanse fra koordinatorskolen.

Vårt mål er at intensjonen i Byggherreforskriften skal oppnås gjennom en praktisk tilnærming. Med målrettet kompetanseheving og lang erfaring innen prosjekt- og byggeledelse har vi opparbeidet betydelig kunnskap innen SHA.

Vi kan derfor tilby følgende tjenester:

  • Utvikle enkle og gode SHA-systemer for små og store prosjekter  

  • Implementere SHA-system hos byggherren

  • Faglig støtte

  • Være SHA-rådgiver i prosjekter fra prosjektering til ferdigstillelse

  • Påta oss ansvaret som byggherrens representant

  • Påta oss ansvaret som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse