Samspillrådgiver

pexels-christina-morillo-1181406

Vi har lang og bred erfaring innen store samspillentrepriser i inn- og utland, herunder ulike gjennomføringsmodeller med fastpriskontrakter eller målpris med ulike incentiver. Vi gir råd om hvordan entreprisen kan tilpasses akkurat ditt prosjekt og tar gjerne rollen som samspillsleder.

Samspill er de senere år blitt mer og mer benyttet som gjennomføringsmodell. Prosjektene er blitt større og mer komplekse, tilsvarende er ikke bygget før, det er behov for innovasjon og leverandørkompetanse og i tillegg få inn så mye kvalitet som mulig innenfor gitt budsjett.

Skal man lykkes med samspillsprosjekter er det noen grunnleggende faktorer som må på plass:

  • Tydelig på hva man skal oppnå med samspillet og en klar og tydelig plan for hvordan arbeidet skal foregå i de ulike faser.
  • Etablere et riktig team med fokus på måloppnåelse og samtidig omforent om samarbeid, åpenhet og tillit som basis.
  • I fase 1 handler samspillet om å samarbeide om å avdekke muligheter og risikoer i prosjektet og sette en pris på disse, samt legge en realistisk plan for fase 2.
  • I fase 2, byggefasen, handler samspillet om å bruke målpris med definerte kostnadsposter og andre bonus/malus ordninger for å skape økt samarbeid om optimal gjennomføring av byggefasen.
  • Det er viktig å sikre et tydelig skille mellom hvem som treffer hvilke beslutninger med tanke på byggherrens funksjonskrav og andre krav, entreprenørens prosjektering og senere utførelse.
  • Tydelig organisering, prosjektledelse og prosjekteierstyring som er tilpasset samspillprosjektet