Prosjektledelse

Modern City

Prosjektledere i Linq har lang og allsidig erfaring fra ledelse av en rekke ulike offentlige og private prosjekter. Herunder de fleste gjennomføringsmodeller, kategorier, kompleksitet  og prosjektstørrelser

Prosjektlederen i Linq har praktisk tilnærming for å sikre alle prosjektmål!

Sentrale arbeidsoppgaver vi kan bistå med, tilpasset etter byggherrens ønsker og behov:

 • Rådgivning i tidligfase
 • Overordnet ledelse av prosjektet uavhengig gjennomføringsmodell, størrelse og kompleksitet.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Anskaffelse og kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Myndighetsavklaringer og søknadsprosesser
 • Fremdriftsplanlegging på ulike nivåer i alle faser
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Kvalitetskontroll
 • Avvikshåndtering
 • Usikkerhetsstyring
 • Løpende rapportering