Prosjektrevisjon og analyse

pexels-fauxels-3183150

Linq Prosjekt har erfaring med teknisk prosjektrevisjon og analyse i en rekke prosjekter innenfor akvakultur-, industri- og energiprosjekter, der vi på vegne av prosjekteiere eller investorer engasjeres for å gi en nøytral vurdering av teknisk tilstand eller en mer generell status i forhold til tid, kostnader og kvalitet. Ofte avdekker vi avvik som enten blir ivaretatt av eksisterende prosjektteam eller vi kan gå inn som en mer aktiv part i gjenværende prosjektperiode for å sikre en trygg gjennomføring og at prosjektmål realiseres.