Talgje rensefisk – Ombygging av eksisterende lokasjon

Talgje01

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, Ansvarlig søker SHA-KP

Byggherre

Rensefiskgruppen

Prosjektkostnad

40MNOK

Gjennomføringsår

2021 – 2022

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende anlegg med følgende:

–             Nytt teknisk tilbygg.

–             Anlegg for oppvarming av vann med varmevekslere og varmepumpe.

–             Økning av kapasitet pumper.

–             Nytt styrings og overvåkningsanlegg.

–             Vakuumlufting av vann og montering av karluftere.

–             Ny strømforsyning og økning av kapasitet back up energi.

–             Alle arbeider koordinert og samkjørt med samtidig produksjon av rensefisk.