Scottish Sea Farms – nytt postmoltanlegg i Barcaldine, Skottland

Postsmoltanlegg Barcaldine, Skottland

Skjermbilde 2023-04-17 144711 - SSF

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse

Byggherre

Scottish Sea Farms

Gjennomføringsår

2021-2025

Våre saksbehandlere har fra april 2021 vært engasjert som prosjektleder i prosjektet i samarbeid med lokal konsulent i Skottland.
Prosjektadministrasjon og ledelse av designfase ved planlegging og oppføring av postsmoltanlegg tilknyttet settefiskanlegget i Barcaldine.

Kapasitet for 5 mill. smolt i året.