SalMar Settefisk AS – Ferskvannsforsyning til settefiskanlegg på Senja

Ny ferskvannsforsyning

default

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, byggeledelse, ansvarlig søker

Byggherre

SalMar Settefisk as

Prosjektkostnad

N/A

Gjennomføringsår

2021-2022

Prosjektet består av ny vannledning som er sprengt ned i sin helhet, ny dam, plastring og kraftstasjon. Bygget med mulighet til å regulere nivå i vannkilde. Veiløst anlegg, alt utstyr er fløyet inn med helikopter. Krevende prosjekt like ved nasjonalpark, ferdigstilt 2021. Svært godt samarbeid mellom alle aktører og svært høy måloppnåelse i prosjektet