SalMar Settefisk as – Nytt settefiskanlegg på Senja

Nytt settefiskanlegg på Senja: Senja 2

Senja 2 - 1

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse under samspill, kontrahering og detaljprosjektering til oppstart utførelse mai 2020.

Byggherre

SalMar Settefisk as

Prosjektkostnad

900M NOK

Gjennomføringsår

2019-2022

Prosjektet omfatter utbygging av komplett nytt settefiskanlegg bestående av 2 klekkeri, 6 avdelinger med RAS og med tilhørende birom og støttesystemer i tillegg til kantine og hybler. Prosjektet gjennomføres med 2 totalentrepriseavtaler for bygg og prosessteknikk.

Bistand gjennom samspillsfase, kontrahering, detaljprosjektering og myndighetsprosesser til oppstart utførelse.