SalMar Settefisk as – Nytt settefiskanlegg i Follafoss

Follafoss 2

b1673f_a4d37ca318034b4aa5175267d1bb49c3_mv2

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, byggherreombud og SHA koordinering

Byggherre

SalMar Settefisk as

Prosjektkostnad

150MNOK

Gjennomføringsår

2017-2019

Prosjektet omfattet riving av eldre produksjonsområder og bygging av 2 nye avdelinger med RAS-teknologi.

Gjennomført som en todelt totalentreprise med flere sidestilte byggherreleveranser.

Prosjektet ble gjennomført med høy grad av måloppnåelse både hva gjelder fremdrift, økonomi og kvalitet.