Nye Veier – E6 Ranheim – Værnes

Nye Veier - E6 Ranheim - Værnes

Nye veier

Vår rolle i prosjektet

Byggeledelse, ansvarlig søker

Byggherre

Nye Veier

Prosjektkostnad

-

Gjennomføringsår

2022-2027

Prosjektet omfatter etablering av støyskjerming på eksisterende boliger langs ny E6 Ranheim-Værnes.

  • Støytiltak på 350 boliger.
  • Oppfølging av prosjektering og kartlegging.
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering
  • Oppfølging av utførelsesentreprise.
  • Oppfølging av berørte grunneiere og matjordhåndtering.