Nye Kolvereid Skole

Nye Kolvereid Skole

b1673f_3b7fa75c6e9549fc9c50bdfb5a46ed06_mv2

Vår rolle i prosjektet

Byggeledelse og SHA- koordinering i utførelsesfasen, KU.

Byggherre

Nærøysund kommune

Prosjektkostnad

100 000 000

Gjennomføringsår

2018/20

Våre saksbehandlere har vært involvert fra august 2018 for å ivareta byggeledelse og KU- SHA. Prosjektet er en skolebygning delvis i massivtre på ca. 5 500 m2. Klasserom, grupperom, bibliotek, SFO og garderober. Skolebygget tilsluttes ungdomsskolen med gangbro i plan to. Bygningsmessig hovedentreprise med tekniske sideentrepriser fordelt på 5 kontrakter i henhold til NS 8405.