Kingfish Zeeland

Kingfish Zeeland – nytt produksjonsanlegg for Yellowtail i Zeeland, Nederland

KFZ jul 2024

Vår rolle i prosjektet

Prosjekt controller på vegne av P Capital Partners AB i Stockholm

Byggherre

Kingfish Zeeland BV

Gjennomføringsår

2022-24