Helgeland Smolt – nytt settefiskanlegg i Kilvik

Oppføring av nytt settefiskanlegg på Kilvik i Nordland

Helgeland smolt

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, byggeledelse og fremdriftsplanlegger

Byggherre

Helgeland Smolt AS

Prosjektkostnad

1MRD+

Gjennomføringsår

2023 - 2026

Prosjektet omfatter etablering av nytt settefiskanlegg i Kilvik, Meløy Kommune.

  • Nytt bygg med fotavtrykk på ca. 22.000m2.
  • 12 RAS avdelinger og alle tilhørende støttefunksjoner.
  • Komplett administrasjon med alle fasiliteter samt vaktleiligheter.
  • Samlet kapasitet 10 millioner smolt / 6000 tonn produksjon pr år.
  • Delte entrepriser med tilhørende oppfølging.