Ecopro Verdal AS

Gasskomprimeringsanlegg, mellomlager for biorest og utvidelse av råtnetankkapasitet

Ecopro 08_07_20 (2)

Vår rolle i prosjektet

Byggherreombud, KU , prosjektledelse

Byggherre

Ecopro Verdal AS

Prosjektkostnad

100 000 000

Gjennomføringsår

2016 - 2020

Våre saksbehandlere har fra høsten 2015  fem til og med 2020 hatt prosjektadministrativ oppfølging ved anlegget, herunder nevnes:

–  Nytt gasskomprimeringsanlegg for videreforedling av gass levert som drivstoff. To entrepriser fordelt på  civil works og prosessteknisk leveranse. Prosjektledelse og KU. 2016 – 2017.

–  Mellomlager biorest skal etableres sommeren 2020. Anleggsprosjekt i tillegg til en større betongkonstruksjon. Byggherreombud og KU. 2019 – 2020.

– Utvidelse av råtnetankkapasitet – to entrepriser fordelt på civil works og prosessteknisk leveranse. Detaljprosjektering fra og med sommeren 2020. Byggherreombud og KU. 2020 – 2022.