Columbi Salmon – nytt matfiskanlegg i Oostende, Belgia.

Landbasert matfiskanlegg for ca. 12 000 tonn/ år

Columbi Salmon - bilde_JPG

Vår rolle i prosjektet

Prosjekteierstyring, en av tre i prosjektets styringsgruppe

Byggherre

Columbi Salmon AS

Gjennomføringsår

2020-

Våre saksbehandlere har fra høsten 2020 vært engasjert i prosjektets styringsgruppe.
Overordnet prosjektkontroll med fokus på underliggende aspekter.

Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen
Overordnet ansvar for prosjektets rammer (innhold, tid og ressurser)
Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet
Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse
Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter