Columbi Farms – aquaponicsanlegg på Tjuin

Oppføring av veksthus for vertikaldyrking av grønnsaker

Columbi Farms - illustrasjon 2

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse i forprosjekt

Byggherre

Columbi Farms AS

Gjennomføringsår

2022 -