Cold Lake – Nytt matfiskanlegg for røye i Kall, Sverige

Matfiskanlegg for røye i Kall, Åre kommune i Sverige.

Illustrasjonsfoto

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse

Byggherre

Cold Lake AB

Gjennomføringsår

2020-

Våre saksbehandlere er engasjert som prosjektleder i prosjektet som skal omfatte produksjonsanlegg for røye med funksjoner som slakteri og røkeri.

Mulighetsstudie for etablering av stedlig stamfiskanlegg i designfase.

Stort fokus på bærekraft og energiforbruk.