Biokraft – Skogn 3

Oppgradering og utvidelse av biogassfabrikk

b1673f_85a272472065412c8a70629aa39c7c68_mv2

Vår rolle i prosjektet

Samspillrådgiver, prosjektstøtte

Byggherre

Biokraft AS

Gjennomføringsår

2023 -

Bygningsmessig og prosesstekniske leveranser i samspillmodell ved utvidelse av eksisterende biogassfabrikk.