Austafjord Barnehage

Barnehage

b1673f_b0fc5032fe454071836817a0345c0d4b_mv2

Vår rolle i prosjektet

Prosjekteringsleder, byggherreombud og SHA- koordinator i utførelsesfasen

Byggherre

Nærøysund kommune

Prosjektkostnad

20 000 000

Gjennomføringsår

2019/20

Våre prosjektledere har vært involvert fra mai 2019 for å ivareta brukerrunder og forprosjekt som prosjekteringsleder. Videre byggherreombudsrollen og KU- SHA i utførelsesfasen. Prosjektet er en barnehage med to avdelinger. Moderne barnehagearealer og kontor og administrative fasiliteter. Barnehagen bygges som en del av Austafjord Oppvekstsenter. Bygget er et miljøvennlig hus i trekonstruksjoner.

Totalentreprise med tekniske underentrepriser og prefableverandører