Antec Biogass Malm

Oppføring av nytt biogassanlegg i Malm

Antec sit.plan

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, KU- SHA, styringsgruppearbeid

Byggherre

Antec Biogass AS

Prosjektkostnad

380 MNOK

Gjennomføringsår

2023 - 2024

Etablering og oppføring av nytt biogassanlegg på Tjuin.

Samspillsentreprise med tidlig involvering av entreprenører og leverandører.

Gassproduksjon basert på fiskeslam fra SalMar sitt settefiskanlegg på Tjuin i tillegg til husdyrgjødsel. Det etableres også et gassoppgraderingsanlegg for renset gass til drivstoff og lokal påfyllingsstasjon. Malm Biogass skal produsere oppgradert biogass (LBG) tilsvarende 40-60 GWh/år og CO2 for salg.