Hima Seafood – nytt matfiskanlegg for ørret på Rjukan

Oppføring av verdens største produksjonsanlegg for ørret på Rjukan

Hima

Vår rolle i prosjektet

Prosjektledelse, byggherreombud, KU- SHA, Ansvarlig SØK, Styringsgruppearbeid

Byggherre

Hima Seafood Rjukan

Prosjektkostnad

2,5 MRD

Gjennomføringsår

2022 - 2026

Prosjektet omfatter etablering av nytt matfiskanlegg for ørret på Rjukan.

  • Nytt bygg på ca. 30 000 m2, 9 avdelinger, slakteri og renseanlegg.
  • Komplett administrasjon med alle fasiliteter.
  • Samlet kapasitet på ca. 9000 tonn fisk i året.

Selve anlegget utføres som flere totalentrepriser på produksjonsanlegget, renseanlegget og slakteriet.

  • Eyvi AS er ansvarlig for alle prosesstekniske anlegg.
  • Total Betong AS er ansvarlig for alle bygningsmessige arbeider.